Dhuro me zemër
dhe ne të surprizojmë!

Gjatë këtij muaji festash, dëshirojmë
t’jua bëjmë ato më të bukura me dhurata dhe shpërblime.

Çfarë mund të fitoj?

1,000 Lek/ 10 EUR CASH BACK

për përdorimin e parë të kartës së kreditit

Kushtet e fushatës

Kohëzgjatja: 28 nëntor deri më 30 dhjetor 2020

Pjesëmarrës: Të gjithë klientët që zotërojnë një kartë krediti apo një kartë debiti të Union Bank

Përdorimi: Konsiderohet i vlefshëm çdo përdorim i kartës për pagesa në POS, në dyqane brenda dhe jashtë vendit, si dhe online

Si mund të jem fitues?

Kryejini pagesat në dyqane apo online me kartë krediti/debiti të Union Bank.

Nëse nuk e keni ende kartën e kreditit Mastercard të Union Bank, ky është momenti më i mirë për ta marrë. Duke kryer një transaksion prej së paku 5,000 Lek/ 35 Euro, në llogarinë tuaj rimbursohet 1,000 Lek/ 10 Euro.

Përzgjedhja

Fituesit e dhuratave do të përzgjidhen në fund të fushatës, në bazë të numrit të transaksioneve dhe volumit total të pagesave të kryera me kartë.
Klientët fitues do të njoftohen nëpërmjet sms dhe e-mail për dhuratën e fituar, si dhe për mënyrën e tërheqjes së saj.

*Përjashtohet nga pjesëmarrja në këtë fushatë stafi i Union Bank.
**Në çdo rast Banka ruan të drejtën ekskluzive të ndryshojë, pezullojë ose përfundojë këtë fushatë pa lajmërim paraprak dhe nuk është përgjegjëse ndaj asnjë kartëmbajtësi për këto ndryshime, pezullime apo përfundime.

Na ndiqni në