/* */

Kredi me këste të ulëta mujore,
për një jetë pa kufizime.

Lere nje Takim Shikoni ofertat tona

PA BASHKË KREDIMARRËS

Ky produkt mund të financohet edhe i vetëm, pa nevojën e një personi të dytë.

KËSTE TË ULËTA MUJORE

Normat më të mira të interesit në treg me afate fikse deri në 5 vite me interesa të pandryshueshme.

APROVIM BRENDA 72 ORËVE

Aprovim paraprak nëpërmjet shërbimit DuaKredi në rast se përmbushen kushtet e caktuara.

Na Kontaktoni

Kerko takim

duke kontaktuar punonjësit online

0800 0800

duke telefonuar falas

duakredi@unionbank.al

duke kontaktuar me email

Kalkulator i kredisë
Eur
Lek
1
1
3
5
Llogarit

Ky është një vlerësim paraprak.Për të marrë një ofertë të personalizuar klikoni këtu

Kërkoni ofertë
të personalizuar?

Telefononi falas në
0800 0800

Për të marrë një ofertë të personalizuar klikoni këtu

Apliko tani

Kredi me këste të ulëta mujore,
për një jetë pa kufizime.

Lere nje Takim Përfitimet e kredisë

PA BASHKË
KREDIMARRËS

Ky produkt mund të financohet edhe i vetëm, pa nevojën e një personi të dytë.

KËSTE TË ULËTA
MUJORE

Normat më të mira të interesit në treg me afate fikse deri në 5 vite me interesa të pandryshueshme.

APROVIM BRENDA 72 ORËVE

Aprovim paraprak nëpërmjet shërbimit DuaKredi në rast se përmbushen kushtet e caktuara.

Kredia për shtëpi në Union Bank alternon normat më të mira të interesit në treg me afate fikse deri në 5 vite me interesa të pandryshueshme, duke i dhënë mundësinë çdo klienti të zgjedhë këstin e preferuar sipas kërkesës dhe nevojave të tij.

Oferta 1

2.2% fikse në vitin e parë.
Euribor 1V+4% nga viti i dytë
e në vazhdim (min 4.2%)

Oferta 2

3.6% fiks në tre vitet e para.
Euribor 1V +3.6% nga viti i 4-t
e në vazhdim, (min 3.6%).

Oferta 3

3.9% fiks në pese vitet e para.
Euribor 1V +3.9% nga viti i 6-t
e në vazhdim, (min 3.9%).

4.6% fiks në tre vitet e para.
Bono Thesari 1V +2% nga viti i 4-t
e në vazhdim, (min 4.6%).

Libor 1V +4.5% (minimumi 4.9%).

Ky produkt mund të financohet edhe i vetëm, pa nevojën e një personi të dytë.

Komisioni i disbursimit
të kredisë

1%

Komision parapagimi

2% e parapagimit kur periudha
deri në maturim > 1 vit.
1% e parapagimit kur periudha
deri në maturim < 1 vit

Mënyra e pagesës

Këste mujore fikse
(Principal + Interes).

Kësti mujor

Deri në 50%
të të ardhurave
të kredimarrësve.

Për më shumë informacion
telefononi falas në

0800 0800

merrni një ofertë të personalizuar
Kalkulator i kredisë
Eur
Lek
1
1
3
5
Llogarit

Ky është një vlerësim paraprak.Për të marrë një ofertë të personalizuar klikoni këtu

Na Kontaktoni

0800 0800

duke telefonuar falas

duakredi@unionbank.al

duke kontaktuar me email

duakredi-unionbank

duke komunikuar live
me punonjësit e Union Bank

/duakredi-unionbank

duke aplikuar personalisht

Faleminderit .

Kuponi juaj është regjistruar me sukses. Ju lutem paraqituni në një nga degët e Union Bank dhe në rast se kredia juaj aprovohet, merrni fizikisht kuponin tuaj