BASHKËPUNIMI ME AZHBR

Union Bank në bashkëpunim prej disa vitesh me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural mbështet investimet në fushën e Agro-Biznesit, në pajisje dhe linja teknologjie. Ky program subvencionon 70% të normës së interesit për deri në 5 vite të kohëzgjatjes së kredisë.

Paketa per Klinika Mjekësore & Dentare

Për kategorinë e Profesioneve të lira, Union Bank ofron financim për investime në blerje të ambienteve të biznesit si dhe blerje apo rinovim të pajisjeve të biznesit.

Avantazhet
dhe përfitimet:
 • – Shuma e financimit deri në 25,000,000 Lekë
  – Monedha e financimit Lek
  – Afati i shlyerjes deri në 5 vjet
  – Nevojitet pasuri e paluajtshme si kolateral

Paketa për
Klinika Dentare & Mjekësore - Blerje Njësie:
 • – Financim deri në 400,000 Euro
  – E disponueshme në LEK / EUR / USD
  – Afati i kredisë deri në 12 vite
  – Si kolateral nevojitet prona që blihet

Paketa për
Klinika Dentare & Mjekësore - Blerje Pajisjesh:
 • – Financim deri në 250,000 Euro
  – E disponueshme në LEK / EUR / USD Afati i kredisë deri në 8 vite
  – Si kolateral nevojitet pasuri e paluajtshme dhe pajisjet që blihen me këtë financim

Na kontaktoni në adresën e-mail: shitje-sme@unionbank.al