PËR REALIZIMIN
E NEVOJAVE TUAJA

PAKETA BIZNES PLUS

Në këtë fundvit, ju prezantojmë me kënaqësi me paketën e produkteve dhe shërbimeve tona me kushte preferenciale, të dizenjuara posaçërisht për ju. Union Bank ju vendos në dispozicion menaxherin tuaj të biznesit, të gatshëm në çdo kohë për t’ju këshilluar dhe shërbyer në plotësimin e kërkesave tuaja.

Çdo biznes me shitje vjetore mbi 10 milion Lekë që bëhet klient i Union Bank gjatë periudhës Nëntor- Dhjetor përfiton:

Paketa per Klinika Mjekësore & Dentare

Për kategorinë e Profesioneve të lira, Union Bank ofron financim për investime në blerje të ambienteve të biznesit si dhe blerje apo rinovim të pajisjeve të biznesit.

Paketë me:
 • – Llogari rrjedhëse në Lekë /Euro /USD;
  – Kartë debiti;
  – UB Online;

  me komision mujor vetëm 300 Lekë/ 2.5 Euro /2 USD në muaj.

Transferta ndërkombëtare
në nisje:
 • – Në degë 0.15% (min. 15 Euro – max. 150 euro);
  – Në UB Online: 0.085% (min. 8.5 Euro – max. 125 Euro).

Overdraft / kredi për
kapital pune
 • Deri në 100,000 Euro me interes 6.5%.

  Kushtet e përfitimit:
  – Shuma maksimale e barabartë me qarkullimet mujore në llogarinë bankare.
  – Deri në 50 mijë Euro pa garanci.

Kjo ofertë është e vlefshme deri në 31 dhjetor 2021.

Paketa për
Klinika Dentare & Mjekësore - Blerje Njësie:
 • – Financim deri në 400,000 Euro
  – E disponueshme në LEK / EUR / USD
  – Afati i kredisë deri në 12 vite
  – Si kolateral nevojitet prona që blihet

Paketa për
Klinika Dentare & Mjekësore - Blerje Pajisjesh:
 • – Financim deri në 250,000 Euro
  – E disponueshme në LEK / EUR / USD Afati i kredisë deri në 8 vite
  – Si kolateral nevojitet pasuri e paluajtshme dhe pajisjet që blihen me këtë financim

BASHKËPUNIMI ME AZHBR

Union Bank në bashkëpunim prej disa vitesh me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural mbështet investimet në fushën e Agro-Biznesit, në pajisje dhe linja teknologjie. Ky program subvencionon 70% të normës së interesit për deri në 5 vite të kohëzgjatjes së kredisë.

Avantazhet
dhe përfitimet:
 • – Shuma e financimit deri në 25,000,000 Lekë
  – Monedha e financimit Lek
  – Afati i shlyerjes deri në 5 vjet
  – Nevojitet pasuri e paluajtshme si kolateral

Na kontaktoni në adresën e-mail: shitje-sme@unionbank.al