UB Online është një platformë moderne, e thjeshtë në përdorim dhe që mund të aksesohet nëpërmjet internetit ashtu edhe në formë aplikacioni celular në sistemet operative iOS dhe Android. Organizimi i ri i në paraqitje ndihmon klientët tanë të shfrytëzojnë më mirë kohën dhe informacionin, duke mundësuar kryerjen e veprimeve bankare me lehtësi kudo ku ndodhen.

Si mund të përfitoni shërbimin UB Online

 • – Ju duhet të jeni klient i Union Bank.

  – Regjistrohuni online ose duke vizituar një nga degët e bankës.

  – Lexoni udhëzimet e bankës rreth përdorimit të platformës.

Veprimet Bankare në UB Online

 • – Menaxhoni llogaritë tuaja.

  – Kryeni pagesa të faturave utilitare.

  – Kryeni transferta bankare.

  – Paguani këstin e kredisë.

  – Paguani detyrimin e kartës së kreditit.

Shërbime të tjera

 • – Llogaritës për depozitat me afat apo për këstet e kredive.

  – Marrje njoftimesh nga banka për transaksionet tuaja.

  – Kutia e mesazheve për t’u lidhur me bankën

  – Lokalizim në hartë i ATM-ve dhe degëve Union Bank.

Pyetje të shpeshta
Manual përdorimi
Asistencë
Parametrat e sigurisë
Tutoriale
Kushte Pune