LAJMET E FUNDIT

Union Bank 100% aksionere e Bankës Ndërkombëtare Tregtare 

Në vijim të Marrëveshjes së Blerjes së Aksioneve datë 24 dhjetor 2018 dhe aprovimeve paraprake të marra nga Autoriteti i Konkurrencës dhe Banka e Shqipërisë...

...kliko per me teper

Union Bank njofton finalizimin e marrëveshjes me ICB Financial Group Holdings AG për blerjen e aksioneve të Bankës Ndërkombëtare Tregtare

Tiranë, më 20 mars 2019 - Banka e Shqipërisë ka dhënë zyrtarisht miratimin paraprak për zotërimin e 100% të aksioneve të kapitalit aksionar të Bankës Ndërkombëtare Tregtare sh.a (ICB). nga Union Bank sh.a.

...kliko per me teper

Union Bank dhe BERZH sjellin programin kreditor për Financimin e Ekonomisë së

Qytetarët që jetojnë në ndërtesa private dhe komunitare në Shqipëri do të përfitojnë nga një akses me i gjerë në financim për projekte të ruajtjes energjitike.

...kliko per me teper

Rinovimi i kartave të identitetit dhe pasaportave biometrike

Union Bank informon të gjithë klientët e saj, individë dhe përfaqësuesit ligjorë të shoqërive tregtare, se gjatë vitit 2019 skadojnë kartat e identitetitdhe pasaportat e lëshuara në vitin 2009.

...kliko per me teper

 

UnionBank ne Media